Gizlilik Politikamız - İsinizburda.com

Gizlilik Politikamız

Gizlilik Politikamız


Gizlilik politikamıza göz atarak, isinizburda.com olarak verileri hangi şartlarda, nasıl kullandığımızı öğrenebilirsiniz.

 

"6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME"

Kişisel verilerinizin gizliliği ve korunması bizim için son derece önemlidir. Bu kapsamda hazırladığımız bilgilendirme dökümanı, kişisel verilerinizin korunmasına yönelik hassasiyetimizi ve kişisel verilerinizle alakalı tüm kontrolün tamamen sizde olduğunu açıklamaktadır.

Bu gizlilik sözleşmesi, www.isinizburda.com'un ('İşiniz Burda'), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ('KVK Kanunu') kapsamındaki bütün yükümlülüklerini (veri toplama, veri işleme, veriyi kullanma şekli ve veriyi anonimleştirme hakkındaki süreçleri) açıklamaktadır.

1.Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu kapsamında “İşiniz Burda” tarafından işlenecek ve VERBİS (Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi) hizmete girdiğinde, Veri Sorumlusu olarak başvurusunu yapacaktır.

2.Kimden, Hangi Yöntemler Ile Veri Alabiliriz?

“İşiniz Burda”, yalnızca iş ilanı vermek isteyen işverenlerden, açık rızası ve özgür iradesiyle;

-“İş İlanı Ver” Formunun Doldurulması,

-E-Posta, Whatsapp, Sms Gönderimleri,

-Sesli Telefon Görüşmeleri Sonucunda Veri Alınmaktadır.

* İşiniz Burda, iş arayanlardan yada normal bir ziyaretçiden kesinlikle herhangi bir kişisel veri talep etmez ve siteyi kullanımları boyunca IP adresi dahil hiçbir kişisel veriyi kayıt altına almaz.

3. Kişisel Verileri Hangi Amaç Ile Alırız?

İşiniz Burda, Türkiye İş Kurumu mevzuatına uygun yayın yapan bir iş ilan sitesidir. Bu kapsamda;

Özel İstihdam Büroları Genelgesi (2016/1)'nin "Kurumdan İzin Alınmasını Gerektirmeyecek Durumlar" başlıklı 2.10 maddesi (2.) bendi olan; "İş arama motoru veya seri ilan şeklinde olup; başvur butonu, üyelik sistemi ya da herhangi bir kayıt lemi olmaksızın açık işlerle ilgili iletişim bilgilerine serbestçe erişimine olanak veren internet sitelerinin Kurumdan izin belgesi almasına gerek bulunmamaktadır." hükmü gereği, işverenlere ait iletişim bilgilerinin iş arayanlara açıkça gösterilmesi gerekliliği sabittir.

Bu amaçla, "İŞ İLANI VER" formunu dolduran gerçek veya tüzel işverenlerden, Acıkca Rızası Alınarak,

- Firma Adı, Ad Soyad, Telefon, Açık Adres, Bilgileri alınmakta, Bu bilgilere ek olarak, güvenlik ve resmi makamlardan talep edilebilme durumları gereği, kullanım şartlarında işvereni bilgilendirmek suretiyle;

- IP Adresi ve Tarih-Saat bilgileri de alınmaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KVK KANUN'UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: - Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, İletişim Birimimizde bulunan Telefon numaramızdan bildirere bize iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Gizlilik Sözleşmesindeki Değişiklikler

Bu Gizlilik Sözleşmesinde zamanla değişiklik yapabiliriz. Açıkça izninizi almadıkça, bu sözleşmedeki haklarınız saklı korunacaktır. Gizlilik Sözleşmesindeki değişikliklerin son hali daima https://www.isinizburda.com/gizlilik-politikasi sayfasında yayınlarız.

Sitemizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.
Çerez politikamız için tıklayın.